Nội thất y tế

Hiển thị tất cả 15 kết quả

Nội thất y tế

Bàn khám bệnh BKB01

2,359,000

Nội thất y tế

Bàn khám bệnh BKB02

1,907,000

Nội thất y tế

Bàn siêu âm BSA01

1,665,000

Nội thất y tế

Cọc truyền y tế

330,000

Nội thất y tế

Ghế đẩu quay GDQ01

427,000

Nội thất y tế

Giường y tế GYT01

1,951,0003,109,000

Nội thất y tế

Giường y tế GYT02

3,064,0004,233,000

Nội thất y tế

Giường y tế GYT03

2,290,000

Nội thất y tế

Giường y tế GYT03I

1,894,000

Nội thất y tế

Giường y tế GYT04

1,616,0001,990,000

Nội thất y tế

Giường y tế GYT06

4,651,000

Nội thất y tế

Tủ y tế TYT01

1,433,000

Nội thất y tế

Tủ y tế TYT02

3,341,000

Nội thất y tế

Xe đẩy cáng XDC01

4,642,000

Nội thất y tế

Xe đẩy XED01

1,436,000